• slidebg1
    Info over gezondheidsproblemen
    Psychischeproblemen info
    Een handige website met informatie, links en advies over gezondheidsproblemen.
    Lees snel de pagina voor meer informatie over Psychischeproblemen.

Psychischeproblemen zijn een vaak voorkomende kwaal Lees hier meer diverse Psychischeproblemen en oplossingen

Psychischeproblemen

In Nederland is er een groot aantal mensen dat kampt met psychische problemen. Autisme is hiervan een voorbeeld. Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis met een neurobiologische oorzaak. De hersens van mensen die lijden aan autisme werken anders dan bij mensen die geen autisme hebben. Veel voorkomende problemen zijn daarbij problemen met betrekking tot sociale interactie.

 

Ook met betrekking tot communicatie, gedrag en spel kunnen problemen ontstaan bij autistische personen. Iemand die deze symptomen vóór het derde levensjaar vertoont, is volgens de officiële diagnose autistisch. Deze diagnose is echter niet altijd even stabiel, want het gedrag van een autistische persoon is veranderlijk en kan toe- of afnemen.

Genezing

Autisme als psychisch probleem is echter niet te genezen. Dit heeft als gevolg dat zowel kinderen als volwassenen autistische kenmerken kunnen vertonen. Er bestaan verschillende soorten autisme, waarvan klassiek autisme de meest bekende is. Ook het syndroom van Asperger en PDD-NOS zijn autismespectrumstoornissen. Autisme wordt ook welkernautisme of het Kannersyndroom genoemd en mag niet verward worden met gedragsproblemen.

Symptomen en oorzaak van autisme

Autisme als psychisch probleem kan een aantal oorzaken hebben. Allereerst bestaat de erfelijkheidsoorzaak. De manier waarop overerving plaatsvindt is echter nog onduidelijk. Verder kunnen bepaalde omstandigheden tijdens de vroege zwangerschap een oorzaak zijn voor de ontwikkeling van autisme. Hierdoor werken de hersenen van autistische mensen anders dan bij gezonde mensen en geven de hersenen in plaats van één beeld losse fragmenten die geen verband lijken te hebben. Ook over de manier waarop dit gebeurt, is nog weinig bekend.

 

Wel is een groot aantal symptomen van autisme bekend. Deze zijn onder te verdelen in drie categorieën, namelijk sociaal gedrag, communicatie en gebrek aan verbeelding. Met betrekking tot sociaal gedrag is het bij autisme bekend dat mensen die hieraan lijden moeite hebben met het maken van oogcontact en het maken van contact met andere mensen.

 

Zij kunnen zich moeilijk inleven in anderen. Verder hebben zij op het gebied van communicatie een beperkte woordenschat en praten zij lang en vaak over hetzelfde. Bovendien herhalen zijn bepaalde woorden regelmatig en hebben zij een achterstand in ontwikkeling met betrekking tot de gesproken taal. Op het gebied van gebrek aan verbeelding is het vooral het dwangmatig handelen en het hebben van bijzondere rituelen die mensen met autisme hieraan over houden.

Depressie

Een andere vorm van een psychisch probleem is een depressie. Een depressie is het langer dan twee weken hebben van een neerslachtig gevoel. Depressies kunnen variëren van licht tot ernstig en de ernst van de symptomen neemt meestal toe met de ernst van de depressie. In Nederland zijn zo’n 500.000 mensen tussen de 15 en 65 jaar depressief, wat gelijk staat aan 1 op de 20 Nederlanders.

Seksuele psychische problemen

Ook op seksueel gebied bestaan er psychische problemen. Zo kunnen mannen die in het verleden seksueel misbruikt zijn een erectiestoornis hebben. Dit is vaak een psychisch probleem, naast het feit dat het tevens een lichamelijk probleem is. Neem, wanneer u erectiestoornissen heeft, contact op met een psycholoog om dit probleem op te lossen.